- Mesohu Gjermanisht


Gjermanishtja me pak mundim


( Pjesa I )


 

Vorwort - Parathënie 

.

Shumë njerëz kanë dëshirë  te mësojnë Gjermanishten,     por shpesh nuk e realizojnë këtë qellim jo se ju mungon vullneti, por sepse nuk kanë mjetet, metodën apo nxitjen e duhur.

Në ketë fjalorthë, kam përmbledhur fjali te ndryshme te formuluara nga gjuha Gjermane, dhe te përkthyera ne gjuhen Shqipe. E gjithë kjo është punuar,  nga te dëgjuarit e jetës se përditshme, nga kurset e gjuhës, si dhe një pjesë e marr  nga  librat  e Gjermanishtes. 
      Ky fjalorthë përmban mbi 1.800  fjali te ndryshme, nga ato te nivelit te ulet  e me larte. 

 
Wien, 04. 06. 2006
Ndryshimi i fundit 19. 04. 2008
 

 

1.                  Hallo!  ► Tungjatjeta!
2.                  Guten Tag!  ► Mrëdita!
3.                  Ich heiße Kujtim ► Unë quhem Kujtim
4.                  Wie heißt du? ► Sie quhesh ti?
5.                  Ich heiße auch Kujtim ► Edhe unë quhem Kujtim
6.                  Wo wohnst du? ► Ku banon ti?
7.                  Ich wohne in Wien ► Unë banoj në Vjenë
8.                  Und du? ► Po ti?
9.                  Auch in Wien  ► Gjithashtu në Vjenë
10.              Wie heißen Sie? ► Si quheni ju? (forma e respektit)
11.              Wo wohnen Sie? ► Ku banoni ju? (forma e respektit)
12.              Woher kommen Sie? ► Prej nga vini ju? (forma e respektit)
13.              Ich komme aus dem Kosovo   ► Unë vij nga Kosova (Para pavarësisë se Kosovës)
→  Ich komme aus  Kosovo   ► Unë vij nga Kosova  (Tani në Kosovën e pavarur)
14.              Ich komme aus Albanien   ► Unë vij nga Shqiperia
15.              Ich spreche Albanisch ► Unë flas shqip
16.              Sprechen Sie auch Albanisch? ► Flisni edhe ju shqip?
17.              Ein bißchen ► Vetëm pak (shumë pak)
18.              Mit wem wohnen Sie? ► Me ke banoni ju?
19.              Mit wem wohnst du? ► Me ke banon ti?
20.              Ich bin heute in Wien   ► Unë jam sot ne Vjenë
21.              Morgen gehe ich ►Nesër shkoj unë
22.              Kann sein       ► Mundet me qenë
23.              Muss sein ► Duhet me qenë
24.              Es gibt nicht mehr ► Nuk ka më
25.              Was kostet ein Kilo Zwiebeln? ► Sa kushton një kg qepë
26.              Was kostet ein halbes Kilo Trauben? ► Sa kushton një gjysme kg rrush?
27.              Ich möchte ein Kilo Trauben ►  Unë deshiroj një kg rrush
28.              Sonst noch etwas? ► Edhe diçka tjetër?
29.              Habe ich das richtig gesagt? ► A e kam thënë ketë drejt?
30.              Vielen Dank ► Shumë faleminderit
31.              Ich danke Ihnen ► Ju falënderoj
32.              Ich gratuliere ► Unë ju uroj
33.              Was suchen Sie? ► Çka po kërkoni ju?
34.              Ich gehe nach Hause ► Unë shkoj në shtëpi
35.              Ich bin zu Hause ► Unë jam në shtëpi
36.              Ich gehe in die Stadt ► Unë po shkoj ne qytet
37.              Ich lebe in der Stadt ► Unë jetoj ne qytet
38.              Das macht jeder ► Ketë e bënë secili
39.              Ich kann nicht mehr ► Nuk mundem më
40.              Was heißt das?   ► Çka domethënë kjo?
41.              Was bedeutet dieses Wort? ► Çka domethënë kjo fjalë?
42.              Ein schönes Wochenende ► Një fund jave te mirë
43.              Einen schönen Tag noch ► Një ditë të mirë ende
44.              Ich gehe einkaufen ► Unë shkoj për te blerë
45.              Ich gehe zu Kujtim ► Unë po shkoj te Kujtimi
46.              Wo kommt das hin? ► Ku e ka vendin kjo?
47.              Wo steht der Stuhl? ►    Ku qëndron ulësja?
48.              Können Sie das noch mal wiederholen ► A mundeni ju me përsërit edhe një here
49.              Bitte, wiederholen Sie den Satz ► Ju lutem përsërite ketë fjalë
50.              Habt ihr Fragen? ► A keni pyetje?
51.              Hast du Fragen? ► A ke pyetje?
52.              Er wohnt bei seinen Eltern ► Ai banon te prindërit e tij
53.              Er wohnt mit seinem Freund ► Ai banon me shokun e tij
54.              Er wohnt in einem Zimmer ► Ai banon në një dhomë
55.              Kujtim spielt gegen Bashkim ► Kujtimi luan kundër Bashkimit
56.              Kujtim steht neben Bashkim ► Kujtimi qëndron pran Bashkimit
57.              Ich lasse dich in Ruhe ► Unë të le ty në qetësi
58.              Du bist noch nicht ausgeschlafen ► Ti ende nuk ke fjetur mjaft
59.              Du bist noch nicht wach ► Ti nuk je zgjuar akoma
60.              Zu ihm ► Te ai
61.              Wann sind die Feiertage? ► Kur janë ditët e festës?
62.              Sie ist heute ausgegangen ► Ajo sot ka dal
63.              Klavier zu verkaufen ► Piano në shitje
64.              Oma ist bei Frau Weiss ► Gjyshja është te Zonja Weiss
65.              Oma geht zu Frau Weiss ► Gjyshja shkon te Zonja Weiss
66.              Oma ist zu Frau Weiss gegangen ► Gjyshja ka shkuar te Zonja Weiss
67.              Ich bin bei Frau Weiss ► Unë jam te Zonja Weiss
68.              Ich war bei Frau Weiss ► Unë isha te Zonja Weiss
69.              Ich will im Lotto gewinnen ► Unë dëshiroj te fitoj në loto
70.              Ich habe im Lotto gewonnen ► Unë kam fitua në Loto
71.              Ich möchte 300 € abheben ► Unë dua 300 € t’i tërheq
72.              Beisel ► Kafe e vogël, ku ka edhe për te ngrenë
73.              Ich bin singel ► Unë jam beqar
74.              Ich lebe getrennt ► Unë jetoj i / e ndarë  
75.              Ich bin ein Angestellter ► Unë jam nënpunës
76.              Beschäftig ► I / e punësuar / i zënë
77.              Er ist mein Bekannter ► Ai është i njohshëm i imi   (mik / dashamir)
78.              Verwandter ► Kushëri / i afërm / i farefisit
79.              Umblättern ► Me shfletuar ( P.sh librin)
80.              Blättern Sie bitte um! ►Shfletoni ju lutem!
81.              Eine Anzeige in der Zeitung ► Një shpallje në Gazetë
82.              Ab wann ist die Wohnung frei ► Prej kur është banesa e lire
83.              Ich habe das Formular ausgefüllt ► Unë e kam mbushur formularin
84.              Melden Sie sich in einer Woche wieder ► Lajmërohuni përsëri pas një jave
85.              Melden Sie sich ► Lajmerohuni!
86.              Er konzentriert sich ► Ai koncentrohet
87.              Ich konzentriere mich ► Unë koncentrohem
88.              Die Theorie ist das Gegenteil von Praxis ► Teoria është e kundërta e praktikes
89.              In der Nähe von ihm ► Në afërsi te tij
90.              Wie alt ist er geworden ► Sa vjet i ka bërë ai
91.              Die müssen nur arbeiten wollen ► Ata vetëm duhet të dëshirojn të punojn
92.              Ich brauche keinen Urlaub ► Mua nuk me nevojitet pushimi
93.              Alles, was ich brauche bist du ► Krejt çka mua me nevojitet, je ti
94.              Ohne extra Kosten ► Pa shpenzime shtesë
95.              Es bleibt kalt ► Po qëndron ftoftë
96.              Zwei Fahrscheine für den ganzen Tag ► Dy bileta për tërë ditën
97.              Ich bedanke mich ► Unë te falënderohem
98.              Kennen Sie ihn (m) ► A e njihni ju atë (mashkull)
99.              Kennen Sie sie (f) ► A e njihni ju atë (femër)
100.          Oma, wollen Sie einen Tee? ► Gjyshe, dëshironi ju një qaj?
101.          Wie bitte? ► Si ju lutem?
102.          Ob Sie einen Tee wollen? ► Nese e dëshironi një qaj?
103.          Wir versuchen Deutsch zu lernen ► Ne provojmë te mësojm gjermanisht
104.          Sie ist noch nicht da ► Ajo nuk është ende këtu
105.          Schlank ► I dobët ( ligsht)
106.          Schwach ► I dobët
107.          Du hast recht ► Ti ke drejt
108.          Sie haben recht ► Ju keni të drejt
109.          Er hat gemacht ► Ai ka bërë
110.          Er ist gefahren ► Ai ka udhëtuar
111.          Er hat gehabt ► Ai ka patur
112.          Er ist gewesen ► Ai ka qenë
113.          Er hat gewollt ► Ai ka dashur
114.          Er hatte gemacht ► Ai kishte bërë
115.          Er hatte gehabt ► Ai kishte pasur
116.          Er war gewesen ► Ai kishte qenë
117.          Er wird es machen ► Ai do ta bënë
118.          Er wird da sein ► Ai do te jetë aty
119.          Wir brauchen noch Stühle ► Ne na nevojiten ende karrige
120.          Hier sind welche ► Këtu janë disa
121.          Er wäscht sich ► Ai lahet
122.          Ich wasche mich ► Unë lahem
123.          Er wäscht ihn ► Ai e lanë atë
124.          Der erste Januar ► I pari janar
125.          Am ersten Januar ► Me të e parin janar
126.          Das dritte Haus ► Shtëpia e tretë
127.          Die fünfte Ampel ► Semafori i pestë
128.          Ich habe genug Ferien gehabt ► Unë kam pas mjaft pushim
129.          Ich werde 30 ► Unë do te bëhem 30
130.          Es geht ein Wind ► Po fryn era
131.          Anderswo ► Diku tjetër
132.          Irgendwo► Diku
133.          Ohne dich ► Pa ty
134.          Was machen wir mit den Löchern ► Çka bëjmë ne me këto gropa
135.          Wie schreibt man das? ► Si shkruhet kjo?
136.          Wieviel Geschwister haben Sie? ► Sa motra e vëllezër keni ju?
137.          Seit wann leben Sie in Wien? ► Qe sa jetoni ju në Vjenë?
138.          Wo waren Sie gestern nach dem Deutschkurs ► Ku ishe dje pas kursit te Gjermanishtes
139.          Wohin gehen sie einkaufen ► Ku shkoni ju për te blerë
140.          Was ist Ihre Lieblingsbeschäftigung? ► Me çka merreni me gjithë dëshirë?
141.          Welche Sportarten betreiben Sie? ► Me cilin llojë të sportit merreni ju?
142.          Was gefällt Ihnen in Wien besonderes gut? ► Çka ju pëlqen juve veçanërisht ne Vjenë?
143.          Was ist Ihr Traumberuf? ► Cili është profesioni i ëndrrave tuja?
144.          Lesen Sie gerne? ► Lexoni ju më dëshirë?
145.          Schauen Sie oft fern? ► Shikoni ju televizor shpesh?
146.          Was würden Sie in diesem Moment am liebsten machen? ► Çka kishit dashtë të bëni në këtë moment me gjithë dëshirë?
147.          Gehen Sie gerne ins Kino? ► Shkoni ju me dëshirë ne Kinema?
148.          Mir gefällt das Buch ► Mua me pëlqen libri
149.          Mir gefallen die Bücher ► Mua me pëlqejnë librat
150.          (ich)    Mir gefällt das Buch ► Mua me pëlqen libri  
.


.
 

 

 
 

Host unlimited photos at slide.com for FREE!
Krijimi i faqes: 02.03.2007
 
Sot është:
 
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free